Historie zámku Častolovice

 

Původně byste tady žádný přepychový zámek nenašli. Ve 13. století tu totiž na dřevěných pilotech uprostřed vodní hladiny stála vodní tvrz díky pánům z Častolovic, která po roce 1495 pustla a obnovení se dočkala až za Jindřicha z Regeru, který si městečko Častolovice koupil roku 1559.  Z původní vodní tvrze se až do 17. století částečně dochovaly vodní plochy pro rybářské chovy. 


Časem docházelo k dalším prodejům sídla, ale zlomem se stala léta 1588 – 1615, kdy Jan Bedřich z Oppersdorfu se ženou Magdalénou z Donína dokončili stavbu zámku. Panství udrželi až do roku 1684, kdy zemský soud rozhodl o prodeji značně zadluženého panství. Posléze se desetiletého panování ujali Černínové díky hraběnce Anně Kateřině z Martinic, která zakoupila zámek Častolice pro Tomáše Černína, hraběte z Chudenic za 195 000 zlatých. Roku 1694 se stává majitelem nejvyšší purkrabí království českého Adolf Vratislav ze Šternberka  a pod jeho vládou čekala zámek Častolovice klidná léta. Zámek Častolovice se stal sídlem rodu Šternberků na dlouhá léta a došlo během té doby k několika přestavbám a úpravám – například vodní nádrž byla umístěna do věže nad vchodem, o jedno patro bylo zvýšeno východní křídlo, do mlýna byla zabudována elektrická turbína.


Sternbergové museli zámek opustit za německé okupace, kdy byla Němci ustanovena nucená správa. Leopold Sternberg se s manželkou Cecílií rozenou Reventlow - Criminil a dcerou Dianou odstěhovali na čas do Prahy a vrátili se po válce. Bohužel, ne na dlouhou dobu, protože roku 1948 byl zámek Častolovice zkonfiskován státem. Rodina musela opět opustit rodinné sídlo a odešla do USA. V roce 1953 se přestěhovali na Jamajku.
Pod správou státu zde byla zřízena internátní škola a muzeum pro veřejnost. Nevhodné stavební úpravy napáchaly více škody než užitku.

 

Franziska Diana Sternbergová Phipps (narozena roku 1936 ve Vídni) se vrátila po roce 1989 do Čech a v restituci jí byl zámek Častolovice vrácen. Díky její velké snaze, finanční podpoře a umění v designerství začal mít zámek stále lepší podobu a ožíval. V současné době má zámek Častolovice reprezentativní vzhled a stále se tady pořádá něco zajímavého.